072-981 21 66 info@sokk.nu

Är du anhörig till sex eller kärleksberoende partner?

Du är inte ensam. Det finns hopp och du kan få hjälp.

Det kan ta lång tid för dig som anhörig att upptäcka vad som egentligen pågår. Något gnager, känns oklart och något obehagligt ligger i luften som är svårt att sätta fingret på. Du vill heller inte tro det värsta om din partner. Det är en mycket olustig väg att vandra tills du funnit bevis på att det som skaver kan stämma. Tänk om…När partnern är beroende lever hen i förnekande och du kommer bli både dum och bortförklarad. ”Nej, men så var det väl inte…” Varianterna för den beroende att komma ur ”anklagelserna”, kan vara både uppfinningsrika och trovärdiga. Räkna med att partnern ljuger. Hen gör allt för att skydda sitt beroende. Men om din partner inte längre kan värja sig och står inför fullbordat faktum, du har avslöjat hen, då har du hamnat i en livssituation du inte valt. Inte under några omständigheter. Inte ville du bli tillintetgjord, kränkt och förd bakom ljuset. Med all rätt befinner dig i djup kris och får starka stressreaktioner som kan yttra sig i att fly bort från allt, fightas (slänga ut partnern) eller frysa till is. Dessutom vem ska du prata med om du känner djup skam? Om skulle du berätta, säger de andra säkerligen, ”Lämna!” Men så enkelt är det inte om man levt många år tillsammans, eller har småbarn, eller är nyförälskade.

Utan negativa konsekvenser söker troligtvis inte din partner hjälp. Det är ofta först när det finns en risk att förlora dig som hen är mottaglig för att starta en behandling. Om partnern inte vill/vågar så sök stöd för din egen del.

Normala symptom efter upptäckten/avslöjandet

Du kan drabbas av gråtattacker, raseriutbrott, hjärtklappning, magont, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, andningsproblem, huvudvärk, djup skam med mera. Mitt i alla dessa reaktioner kan du samtidigt känna kärlek för din partner. Ni har mycket annat som är fint och bra. Du åker berg och dalbana i dig själv och vet varken ut eller in. Att vara anhörig till en sexberoende/kärleksberoende partner skapar enorm smärta, förvirring, tillitsbrist och förtvivlan. Vilka reaktioner du får är individuellt. Det kan bero på dina tidigare livserfarenheter, nuvarande livssituation och vilken person du är. En del anhöriga blir som bedövade av alla känslor som välls upp och kapslar in sin ilska. Att ta på sig skuldkänslor är vanligt och tankar som: ”Har jag bidragit till detta?”, ”Kunde jag förhindrat?”, ”Om jag varit yngre och sexigare? ”Om min kropp sett annorlunda ut?”, ”Om vi hade haft sex oftare”, ”Om jag visat mer kärlek?”. Svaret är nej. Det är inte ditt fel. Du är inte orsaken. Om din partner är beroende handlar det om hen, och fröna hur det utvecklades finns i den beroendes psyke och kropp och utifrån dennes personliga bakgrund. Läs mer om sexberoende.

Du som anhörig kan inte rädda/bota en beroende

Däremot kan du själv få hjälp att läkas i en trygg miljö och självfallet bidra till partnerns tillfrisknande process. Helt maktlös är du inte. Mottagningen rekommenderar dig som anhörig stödsamtal, individuell terapi och kristerapi för par. Vår erfarenhet säger att de tre delarna ger det bästa och mest hållbara resultatet över tid. Men självklart skräddarsys upplägget utifrån ditt behov och dina praktiska förutsättningar. Bor du långt från mottagningen bedrivs onlinebehandling.

Det tar sin tid att läkas från ett anhörigtrauma. Varje människa är unik och äger sin väg mot hälsa och tillfrisknande.

Innehåll i anhörigbehandling:

 • Du får svar på dina frågor, inventera och uttrycka känslor samt förståelse för dina reaktioner.
 • Du får kunskap om beroendesjukdomen och vad det innebär att vara anhörig.
 • Du får insikt om hur du blivit påverkad fysiskt, psykiskt, sexuellt, socialt, känslomässigt, relationellt och värderingsmässigt.
 • Du får hjälp att bryta ensamheten och skammen som det ofta innebär att vara anhörig till sexberoende och/eller kärleksberoende.
 • Du får användbara verktyg att läkas och leva i självomsorg.
 • Extra insatt terapeutiskt stöd utifrån var du befinner dig.
 • Trygga forum att bearbeta dina känslor och reaktioner.
 • Lära dig skillnaden på att reagera och agera.
 • Lära dig nya förhållningssätt i relation till din partner och andra.
 • Utveckla gränssättning och hur du kan stå fast vid den.
 • Bibehålla fokus på dig själv, den makt och det ansvar du har över ditt liv.
 • Inse vikten av ärlighet, både gentemot dig själv och andra.

Vad är annorlunda efter anhörigbehandlingen?

 • Du känner dig betydelsefull och ditt egenvärde har ökat.
 • Du känner dig inte som offer längre.
 • Du har återerövrat dig själv på nya sätt.
 • Du upplever färger och dofter starkare.
 • Du har växt som människa och har en djupare självkännedom.
 • Du har bättre kontakt med dina behov och känslor.
 • Din självempati har höjts.
 • Du kan sätta sunda gränser och har en ökad integritet.
 • Du har gjort en omvälvande personlig utveckling som förändrat ditt liv.
 • Du har bearbetat din barndom, eller andra eventuellt traumatiserade händelser.

Vad blir annorlunda i parförhållandet?

De par som håller ihop genom behandlingsprocessen har oftare en starkare, sannare och öppnare relation och kommunikation än många ”vanliga par”, (som inte sliter med dessa typ av tunga svårigheter.) Ni får båda en stark personlig utveckling tillsammans, en ökad förståelse för varandras utgångspunkter, fördjupad empati och intimitet, utbyte av sårbarhet och en hälsosammare sexualitet. Viktiga delar som finns i en mogen och hållbar kärleksrelation.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required