072-981 21 66 info@sokk.nu

Kämpar du med tvångsmässigt sexuellt beteende?

Då kan du vara sexberoende. Du är inte ensam. Det finns hopp och du kan få hjälp.

Sexberoende och närliggande svårigheter är ett snabbväxande problem. Som för alla typer av beroenden har du tappat förmågan att kunna välja. Du kan inte sluta trots att du vill. Du fortsätter trots negativa konsekvenser. Sexberoende handlar inte om sunda sexbehov, utan är ett upprepande av sexuella handlingar och/eller besatthet av tankar och fantasier på sex. Det är inte ovanligt att hela din tillvaro kan stå på spel för att du till varje pris måste utagera. Känslor av djup skam, tomhet, skuld och ångest som kommer efteråt, dövar du med samma medel, om och om igen. Den falska trösten finner du i intensiteten och berusningen. Anknytningen sker till händelser och objekt istället för i nära relationer. Som i alla beroenden skapas en obalans i hjärnans belöningssystem. Man kan säga att din hjärna blivit kidnappad. På så sätt fortsätter den negativa spiralen, oftast eskalerande till den dag du antingen blivit avslöjad eller inte orkar mer. Beroendet finns i alla samhällsklasser och i olika åldrar oberoende av könsidentitet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

Sexberoende – ett samlingsnamn – olika uttryck

Det sexuella handlingarna kan uttrycka sig antingen i utagerande eller inåtriktade beteenden. I utåtriktade aktiviteter söker sig den beroende till interaktiva situationer som kan innebära upprepad otrohet, sexköp, sexchattande, flirtar, bekräftelse och tillfälliga relationer. Inåt kan uttrycket vara extrem sexuell anorexi eller så använder du dig av fantasier, skådespel i huvudet eller/och fastnar i isolerande medier av porrfilmstittande. Läs mer om porr/cybersexberoende.

Här kan du fylla i ett självskattningsformulär som kan indikera om du uppfyller kriterierna för sexberoende eller befinner dig i riskbruk.

Det finns flera kriterier för sexberoende:

 • Att du tvångsmässigt engagerar dig i sexuella beteenden som orsakar att du känner dig ångerfull och deprimerad eller skyldig och skamfylld efteråt.
 • Sex och kärlek upptar en stor del av din tid istället för familj, arbete och fritidssysselsättningar.
 • Du är driven av sexuella behov som ett sätt att hantera problem i ditt liv.
 • Du fortsätter trots negativa konsekvenser.
 • Du har svårigheter att sluta.
 • Tankemässig upptagenhet.
 • Förluster av viktiga relationer, arbete och hobbies.
 • Abstinenssymptom.

Vanliga orsaker till att bli sexberoende:

 • Traumatiska händelser (sexuella övergrepp, försummelse, misshandel, att bli avvisad, dödsfall, övergivenhet, integriteten blivit skadad.)
 • Beroendesjukdom finns i ursprungsfamiljen.
 • Otillräcklig anknytning med primära vårdnadshavare.
 • Uppvuxen i rigida eller oengagerade familjesystem.
 • Oförmåga att ta hand om egna grundläggande behov.
 • Andra oförutsedda kriser eller förluster i vuxen ålder.

Boka ett första samtal

I ett första besök hos oss kan du vara anonym. Syftet är att berätta om din situation, vi lär känna dig och om kriterierna för sex, porr och/eller kärleksberoende är uppfyllda. Ligger du i riskzonen får du också hjälp. Avsätt 90 minuter för ett första samtal på mottagningen.

Om du lever i ett parförhållande rekommenderar vi att ni kommer båda två första gången. Båda är djupt drabbade, men på olika sätt och behöver olika vägledning och stöd. Det är inget absolut krav att partnern följer med. Du kan söka hjälp oavsett hur din livssituation är.

Så här kan du få hjälp med ditt sexberoende:

Du är unik och äger din vandring i tillfrisknande. Med vår yrkeserfarenhet vet vi att individuellt stöd ger de bästa och mest hållbara resultaten. Om du lever i ett parförhållande behövs parsamtal från start i behandlingsprocessen. Självklart skräddarsys upplägget utifrån ditt behov och dina praktiska förutsättningar. Bor du långt från mottagningen bedrivs onlinebehandling.

Oavsett val av tillvägagångssätt får du detta innehåll

 • Du bryter förnekelsen och inser att du är maktlös inför beroendet.
 • Du får fördjupad kunskap vad sexberoende medför på alla plan inom dig och i alla dina sammanhang.
 • Du kommer förstå vad som triggar igång just dina sexuella beteenden.
 • Du kommer få en evidensbaserad verktygslåda som du kommer ha nytta av dagligen och resten av ditt liv. Även vid bakslag och återfall.
 • Du kommer inse vikten av ärlighet, både gentemot dig själv och andra.
 • Du kommer få kontakt med dina egentliga behov, din sårbarhet och känslor samt lära dig sortera vad som är vad och att uttrycka dessa.
 • Du kommer ta dig igenom skammen och skulden och komma ut friare på andra sidan.
 • Du får extra insatt terapeutiskt stöd utifrån där du befinner dig.
 • Du har möjlighet att bearbeta din uppväxt, eventuella tidigare traumatiska händelser, bearbeta sorg och förträngd ilska.
 • Du utvecklar ett tryggare anknytningsmönster och lär dig nya förhållningssätt i relation till din partner (om du har en) och andra (vänner, arbetskamrater, eventuella barn och släkt).
 • Du vet vad du behöver göra för att ta ett fullskaligt ansvar och återtar makten över dig själv och ditt liv.
 • Du får ett positivt sexuellt fokus.

Vad är annorlunda efter behandlingen?

 • Fördjupad kunskap om din sexualitet.
 • Du känner dig inte som ett offer för dina begär.
 • Du har återerövrat dig själv på nya sätt.
 • Du känner dig betydelsefull, din självkänsla och ditt egenvärde har ökat.
 • Du lever mer i medveten närvaro.
 • Du har växt som människa och har en djupare självkännedom.
 • Du har bättre kontakt med dina behov och känslor och kan uttrycka dessa.
 • Din empati för andra har utvecklats.
 • Du kan sätta sunda gränser och har en ökad integritet.
 • Du kan kommunicera tydligare.
 • Du har gjort en omvälvande personlig utveckling som förändrat ditt liv.
 • Du har bearbetat din barndom, eller andra eventuellt traumatiserade händelser.
 • Blivit fri från tillståndet sexberoende.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required