072-981 21 66 info@sokk.nu

Behandlingsprogram för sex- och kärleksberoende

Ett vanligt upplägg är terapeutisk behandling där du går en gång i veckan i en behandlingsgrupp. Med vår yrkeserfarenhet vet vi att individuellt stöd och grupphandling ger de bästa och mest hållbara resultaten. Om du lever i ett parförhållande behövs kristerapi för par i behandlingsprocessen. Självklart skräddarsys upplägget utifrån ditt behov och dina praktiska förutsättningar. Du är unik och äger din vandring i tillfrisknande

Stödprogram för anhöriga

Mottagningen rekommenderar dig som anhörig både individuella samtal, anhöriggrupp och kristerapi för par. Vår erfarenhet säger att de tre delarna ger det bästa och mest hållbara resultatet över tid. Men självklart skräddarsys upplägget utifrån ditt behov och dina praktiska förutsättningar. Det tar sin tid att läkas från ett anhörigtrauma. Varje människa är unik och äger sin väg mot hälsa och tillfrisknande.

Vi erbjuder stödgrupper en gång per vecka i Göteborg.

Kommer du långväga ifrån finns anhörigintensiv och onlinehjälp.

Internetbehandling

Internetbehandling passar dig som har en levnadssituation och/eller tidsbrist som gör det svårt att resa till Göteborg, där vi bedriver öppenvård eller intensivdagar. För dig kan det också vara ett mindre och tryggare första steg att ta i en kommande behandlingsprocess. Du kan befinna dig var som helst i Sverige och i världen. Du kan göra terapin individuellt och/eller i grupp.

Vi träffas på en säker anslutning, exempelvis via Zoom som fungerar bra gällande internetbehandling. Vill du ingå i en grupp är vi maximalt åtta personer. Vid ett tillfälle träffas vi i verkligheten längre fram i programmet. Internetbaserad terapi kan ofta kräva en högre grad av självständighet och motivation, men måste inte vara så. Vi tar in sökande kontinuerligt, året runt.

Ta hjälp nu.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required