072-981 21 66 info@sokk.nu

Behandlingsprogram för sex- och kärleksberoende

Ett vanligt upplägg är terapeutisk behandling med en session i veckan. Om du lever i ett parförhållande behövs kristerapi för par i behandlingsprocessen. Självklart skräddarsys upplägget utifrån ditt behov och dina praktiska förutsättningar. Du är unik och äger din vandring i tillfrisknande

Stödprogram för anhöriga

Mottagningen rekommenderar dig som anhörig både individuella samtal och kristerapi för par. Vår erfarenhet säger att de två delarna ger det bästa och mest hållbara resultatet över tid. Men självklart skräddarsys upplägget utifrån ditt behov och dina praktiska förutsättningar. Det tar sin tid att läkas från ett anhörigtrauma. Varje människa är unik och äger sin väg mot hälsa och tillfrisknande.

Bor du långt från mottagningen bedrivs onlinebehandling.

Internetbehandling

Internetbehandling passar dig som har en levnadssituation och/eller tidsbrist som gör det svårt att resa till Göteborg, bor du långt från mottagningen bedrivs onlinebehandling. För dig kan det också vara ett mindre och tryggare första steg att ta i en kommande behandlingsprocess.

Vi träffas över en digital kanal enligt överenskommelse. Internetbaserad terapi kan ofta kräva en högre grad av självständighet och motivation, men måste inte vara så. Vi tar in sökande kontinuerligt, året runt.

Ta hjälp nu.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required