072-981 21 66 info@sokk.nu

Är du porrberoende?

Du är inte ensam. Det finns hopp, du kan få hjälp.

Porrberoende och cybersexberoende har ökat markant i hela världen sedan internet kom. Porrberoende och cybersexberoende innebär att du inte kan sluta att titta på porr, och/eller sluta vara aktiv i sexchattar och sociala medier trots att du vill. Kännetecknande är att du tillbringar åtskilliga timmar på internet, om och om igen. Både arbete, partner, familj och fritidssysselsättningar blir ofta lidande. Du känner dig maktlös inför de sexuella impulserna och måste ha omedelbar behovstillfredsställelse. Mer och mer fjärmar du dig från sexuell och känslomässig intimitet i verkligheten. Du knyter istället an till nätet med olika objekt, filmer, klipp eller chatt som du enkelt kan dra igång eller trycka av, exakt som det passar dig. På så sätt skapar du en falsk intimitet och ditt självbedrägeri får full näring och försvårar det som du egentligen längtar efter, att vara i kontakt med dig själv och i intimitet i verkligheten.

Porrberoende och cybersexberoende bidrar också till att du blir påtagligt isolerad, även om du lever i ett förhållande. Beroendet kan också snabbt leda vidare till andra sexuella beteenden som köp av sexuella tjänster eller träffar med ömsesidig anonymsex. Den ångestfyllda skammen som följer efteråt är mycket svår att hantera och den dövas med samma botemedel. Den destruktiva cirkeln är igång, igen och igen.

Självskattningstest om du har kriterier för porr/cybersexberoende.

Det finns flera kriterier för porrberoende:

 • Att du tvångsmässigt engagerar dig i sexuella beteenden som orsakar att du känner dig ångerfull och deprimerad eller skyldig och skamfylld efteråt.
 • Sex och kärlek upptar en stor del av din tid istället för familj, arbete och fritidssysselsättningar.
 • Du är driven av sexuella behov som ett sätt att hantera problem i ditt liv.
 • Du fortsätter trots negativa konsekvenser.
 • Du har svårigheter att sluta.
 • Tankemässig upptagenhet.
 • Förluster av viktiga relationer, arbete och hobbies.
 • Abstinenssymptom.

Vanliga orsaker till att bli porrberoende:

 • Traumatiska händelser (sexuella övergrepp, försummelse, misshandel, att bli avvisad, dödsfall, övergivenhet, integriteten blivit skadad).
 • Beroendesjukdom finns i ursprungsfamiljen.
 • Otillräcklig anknytning med primära vårdnadshavare.
 • Uppvuxen i rigida eller oengagerade familjesystem.
 • Oförmåga att ta hand om egna grundläggande behov.
 • Andra oförutsedda krisartade förluster i vuxen ålder.

Boka ett första samtal

I ett första besök hos oss kan du vara anonym. Syftet är att berätta om din situation, vi lär känna dig och om kriterierna för sex, porr och/eller kärleksberoende är uppfyllda. Ligger du i riskzonen får du också hjälp. Avsätt 90 minuter för ett första samtal på mottagningen.

Om du lever i ett parförhållande rekommenderar vi att ni kommer båda två första gången. Båda är djupt drabbade, men på olika sätt och behöver olika vägledning och stöd. Det är inget absolut krav att partnern följer med. Du kan söka hjälp oavsett hur din livssituation är.

Så här kan du få hjälp med ditt porrberoende

Du är unik och äger din vandring i tillfrisknande. Med vår yrkeserfarenhet vet vi att individuellt stöd ger de bästa och mest hållbara resultaten. Om du lever i ett parförhållande behövs parsamtal i processen Självklart skräddarsys upplägget utifrån ditt behov och dina praktiska förutsättningar. Bor du långt från mottagningen bedrivs online-behandling.

Oavsett val av tillvägagångssätt får du detta innehåll

 • Du får fördjupad kunskap vad porrberoende medför på alla plan inom dig och i alla dina sammanhang.
 • Du kommer förstå vad som triggar igång just dina sexuella beteenden.
 • Du bryter förnekelsen och inser att du är maktlös inför beroendet.
 • Du kommer få en evidensbaserad verktygslåda som du kommer ha nytta av dagligen och resten av ditt liv. Även vid bakslag och återfall.
 • Du kommer inse vikten av ärlighet, både gentemot dig själv och andra.
 • Du kommer få kontakt med dina egentliga behov, din sårbarhet och känslor samt lära dig sortera vad som är vad och att uttrycka dessa.
 • Du kommer ta dig igenom skammen och skulden och komma ut friare på andra sidan.
 • Du får extra insatt terapeutiskt stöd och peppning utifrån där du befinner dig.
 • Du har möjlighet att bearbeta din uppväxt och eventuella tidigare traumatiska händelser.
 • Obearbetad sorg och ilska blir bearbetad.
 • Du utvecklar ett tryggare anknytningsmönster och lär dig nya förhållningssätt i relation till din partner (om du har en) och andra (vänner, arbetskamrater, eventuella barn och släkt).
 • Du vet vad du behöver göra för att ta ett fullskaligt ansvar och återtar makten över dig själv och ditt liv.
 • Du får ett positivt sexuellt fokus.

Vad är annorlunda efter behandlingen?

Följande kommer att hända:

 • Fördjupad kunskap om din sexualitet.
 • Du känner dig inte som ett offer för dina begär.
 • Du har återerövrat dig själv på nya sätt.
 • Du känner dig betydelsefull, din självkänsla och ditt egenvärde har ökat.
 • Du lever mer i medveten närvaro.
 • Du har växt som människa och har en djupare självkännedom.
 • Du har bättre kontakt med dina behov och känslor och kan uttrycka dessa.
 • Din empati för andra har utvecklats.
 • Du kan sätta sunda gränser och har en ökad integritet.
 • Du kan kommunicera tydligare.
 • Du har gjort en omvälvande personlig utveckling som förändrat ditt liv.
 • Du har bearbetat din barndom, eller andra eventuellt traumatiserade händelser.
 • Blivit fri från tillståndet porrberoende.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required