Tid inom en vecka, även kvällar och helger! 072-981 21 66 info@sokk.nu

Våra terapeuter

Katarina Landers

Katarina är Leg. Psykoterapeut sedan 1998, är verksamhetschef på S.O.K.K och ansvarar för traumabearbetning och parterapi på mottagningen. De senaste åren har Katarina engagerat sig särskilt för sex- och kärleksberoende och deras anhöriga. Hon har kunskaper om sexberoende och arbetat i blandade grupper (sexberoende och anhöriga) med inriktning på traumabearbetning och läkning från bakomliggande dysfunktionella familjemönster.

Katarina har socionomexamen sedan 1991 på Göteborgs Universitet. Hon har mer än 28-årsyrkeserfarenhet inom samtal, behandling, psykoterapi och konsultarbete med individer, par och grupper. Hon har varit egen företagare sedan 1996, och riktat sig till både näringslivet och privatpersoner. Katarina driver också Järntorgets Psykoterapimottagning i Göteborg sedan flera år tillbaka.

Det som kännetecknar Katarinas terapeutiska stil är hennes engagemang, empati och analytiska förmåga att sätta fingret på vad som egentligen pågår, ge hopp och energi samt hur man kan komma i kontakt med försummade känslor, ändra på negativa inre dialoger och hon arbetar målinriktat mot läkning, klarhet, acceptans, insikt och förståelse.

email hidden; JavaScript is required

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required