072-981 21 66 info@sokk.nu

Vad är psykologiska trauman?

Ordet trauma betyder skada. När man i dagligt tal pratar om trauma menar många människor en dramatisk händelse som förändrat deras liv och vardag. Det finns ett före och ett efter det som hänt. Men alla svåra händelser behöver inte vara trauman eller resultera i posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Många som råkar ut för en traumatisk händelse kan återhämta sig på egen hand, genom stöd av partner, vänner, släkt med flera. Ett psykologiskt trauma är något som du inte återhämtar dig av egen kraft. Då är det viktigt att söka professionell hjälp. Oavsett är ett psykiskt trauma ett resultat av en mycket chockartad och smärtsam upplevelse. Den kan skapa en stark stress under lång tid och man kan bli överväldigad av känslor som blir svåra att hantera.

Ett psykologiskt trauma är något som du inte återhämtar dig av egen kraft. Då är det viktigt att söka professionell hjälp.

Exempel på traumatiska händelser

Händelser som ofta utlöser traumareaktioner är olyckor, våld och rånförsök, naturkatastrofer, plötsliga dödsfall, oväntad otrohet, hemligheter man inte visste om och så vidare. Traumasympton kan också uppstå hos människor som tvingats leva under svår stress under längre tid, till exempel i krigssituationer, levt i familjer eller i förhållanden med inslag av våld, beroendeproblematik, sexuella övergrepp eller som barn och ungdom blivit försummad och inte fått grundläggande behov tillgodosedda. Allra svårast är att vara utsatt för dödshot, att tro att man ska dö.

Hur fungerar traumatiska minnen?

Traumatiska minnen tenderar att lagras som fragmenterade minnen, synminnen för sig, ljudminnen för sig och så vidare i det så kallade perceptuella minnessystemet. I detta minnessystem finns också minnen av kroppssensationer och känslor, och varje minne förses också med information om kroppstillstånd och känslor. Det innebär att varje gång ett minnesfragment aktiveras, till exempel ett synminne genom att man ser en person som påminner om exempelvis en gärningsman, så aktiveras också minnena av hur det kändes vid det tillfälle då minnet sparades. Här och nu kan blixtsnabbt blandas ihop med där och då. Ju mindre bearbetade händelser du har desto mer ökar riskerna att du plötsligen och utan föraning slungas tillbaka till den traumatiska situationen, så fungerar känslor och kroppsförnimmelser.

Behöver du hjälp med traumabearbetning?

Traumabearbetning är en högst personlig process som inte följer någon exakt mall i ordningsföljd eller varar en viss terapeutisk tid. Vägen är unik liksom varje människa är unik. Mottagningen erbjuder traumabearbetning i individuell psykoterapi. Oavsett om bearbetningen sker under kortare eller längre tid behövs tre viktiga inslag för att komma genom trauman, läkas och komma ut på andra sidan.

Narrativet

Du behöver komma till tals om vad som hände dig till en sammanhängande, hanterlig och integrerad berättelse i dig och om din historia. När din berättelse känns klar, ska den inte ha luckor eller väcka frågor, och är av stor betydelse för att kunna släppa händelsen/rna och sortera dessa i minnesarkivet för avslutade händelser i förfluten tid.

Mentalisering

Att lära dig mentalisera innebär att förstå dig själv och andra genom att ”tänka om ditt tänkande.” Du behöver sätta dig i en observatörsposition, från vilken du kan betrakta och reflektera över dina tankar, känslor och reaktioner. Distansen gör att du ökar förståelsen och acceptansen för dig själv, dina skuldkänslor minskas (var det mitt fel?) och impulskontrollen höjs. Du slipper hamna i ett stresstillstånd av fly, freeze eller fight.

Exponering

Att undvika minnen, platser och personer som påminner hjälper dig inte genom trauman. Utan tvärtom. Att möta de traumatiska minnena, trots obehaget, gör att du lär om dina reaktioner och håller isär vad som var i det förflutna och vad som inte pågår nu, samt verktyg att hantera och förminska sinnesförnimmelser.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required