072-981 21 66 info@sokk.nu

S.O.K.K:s metoder

S.O.K.K:s kvalitetssäkring, metoder och teoretiska utgångspunkter

Mottagningen utgår från en kombination av olika väl beprövade och evidensbaserade terapiformer och program. Verksamheten lyder under legitimerad verksamhetschef som innebär kontinuerlig kvalitetssäkring, är godkänd av IVO (inspektionen vård och omsorg) samt är underordnad socialstyrelsen, vilket innebär skyldigheter att följa hälso- och sjukvårdslagen, och möjligheter att överklaga om den hjälpsökande inte är nöjd med sin behandling.

S.O.K.K:s behandlingsprogram för sex och/eller kärleksberoende kommer utifrån ett uppgiftsbaserat terapiprogram framtaget från IITAP (international institute of trauma and addiction professionals). På IITAP finns det forskning och över trettio års yrkeserfarenhet att behandlingen fungerar för både sex/kärleksberoende och deras anhöriga.

Mottagningen använder också komponenter från 12-stegsprogram (Minnesota modellen) och verktyg inom KBT (Kognitiv Beteende Terapi) som är inriktad på samspelet mellan tankar, känslor och handling. Mottagningen arbetar också utifrån traumafokuserad KBT och Schematerapi grundat på Aaron Becks forskning om personlighetsstörningar och hur man kan förändra djupa destruktiva mönster och livsteman.

Mottagningen jobbar också med inslag av ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som bygger på att identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet och ta konkreta steg mot dessa värderingar och PDT (Psyko Dynamisk Terapi) som utgår från anknytningsteori och objektrelationsteori. S.O.K.K använder också metoder från gestaltterapi som bygger på dialog och kontakt i det genuina mötet här och nu samt systemteori, vad som påverkar vad och förstå feedbacksloops och förändra samspel.

I sanning jobbar vi tillsammans mot sinnesro och sunda relationer.

I kontakt med dina känslor får du kraft och klarhet.

Omsorgsfullt och konstruktivt hjälper vi dig få den kunskap du behöver för läkning och vandring i tillfrisknande.