072-981 21 66 info@sokk.nu

Vad är otrohet?

Det finns många definitioner vad otrohet är. För dig kanske gränsen går vid sms med expartnern, medan allt utom sex på riktigt är okej för partnern. Otrohet uttrycks ofta i fysisk intimitet med andra. Men otrohet kan också vara starka känslor för någon utanför relationen, eller chatt i sociala medier som hålls hemliga, eller att man i allmänhet smyger med telefonen. Även ekonomisk otrohet är vanligt (användandet av hemliga kontokort). Oavsett handlar otroheten om en överenskommelse som blivit bruten. Trots att överenskommelsen kanske inte är uttalad, ”Vi ska inte ens behöva prata om vad gränserna går, det är ju givet.” Men man kan som par ha olika inre referensramar vad otrohet är eller inte är. Dessa kan också förändras över tid.

Om du misstänker att din partner är otrogen

Ta din känsla att något är fel eller annorlunda på allvar. Ta reda på sanningen. Låt inte förnekelse, stolthet eller rädsla stå i vägen. För utan konkreta bevis stannar du frustrerad och handlingsförlamad på samma plats, medan din partner obehindrat fortsätter leva sitt eventuella dubbelliv.

Vanliga tecken vid otrohet

Plötslig förändrad livsstil (det kan yttra sig som större omsorg om det egna utseendet/klädseln).

Ovilja att planera den gemensamma framtiden.

Partnern kommer oftare hem sent efter jobbet.

Hen tar med mobilen in på toaletten, eller låter dig inte se saker i telefonen.

Hen är oftare kritisk mot dig och anmärker t.ex. på ditt utseende, eller ditt sätt att vara.

Varför är man otrogen?

Otrohet måste inte betyda att man inte älskar partnern längre. Bakom ett otrohetsbeteende finns alltid förklaringar, liksom bakom alla beteenden. Det kan vara stora skillnader på enstaka snedsteg och upprepade otrohetsaffärer. Otroheten kan också vara symptom på att saker i parrelationen behöver förändras. Ett bristtillstånd av närhet, bekräftelse och kärlek är vanliga orsaker. Andra anledningar kan vara att den otrogne egentligen vill separera, men vågar inte trots tappade känslor och uppgivenhet. Skälen kan även vara rädslor för att bryta upp från minderåriga barn, huset, bekantskapskretsen, släkten med mera. Otrohet kan också vara utslag av en ålderskris och meningslöshetstankar, ”Blev det inte mer än så här…”

Bristtillståndet kan också ligga inom den otrogne, långt innan förhållandet började och förändras inte oavsett hur mycket kärlek partnern än ger. Medvetet eller omedvetet finns känslor av tomhet, ångest, smärta, stress, obearbetade händelser från det förflutna som påverkar. I botten kan finnas ett sex eller kärleksberoende, särskilt vid notorisk otrohet. Länk (sex och kärleksberoende). Oftast den som är mest sårbar i relationen letar flyktvägar utanför förhållandet.

När otroheten blivit ett faktum

Att bli bedragen av sin partner är något av det värsta man kan råka ut för, särskilt om man lever i ett förhållande där man har lovat varandra trohet. Det är viktigt att du inser att du inte provocerade fram otroheten och du förtjänade inte att bli bedragen. Det var partnern som valde att inte ta ansvar och agerade felaktigt. I den kris som uppstår kan det ta lång tid att ta in och förstå just detta. I chock- och reaktionsfas är det mycket vanligt att känna sig förnedrad, svartsjuk, klandra sig själv, känna sig otillräcklig, tappa tilliten totalt för sin partner, få ökat kontrollbehov av vad partner gör. Oftast blir man tokiggjord av den otrogne. ”Du överdriver, du inbillar dig bara, så illa är det inte.”

Att bli utsatt för otrohet är en djupt traumatiserande upplevelse som tar lång tid att läka ifrån. Men det finns hopp och hjälp att komma ut på andra sidan och kunna fortsätta som par efter en enstaka otrohet och även efter upprepade snedsteg. Ingen parrelation överlever dock de svek och lögner som inte blivit utredda och bearbetade.

Vilka positiva effekter kan parterapi ge?

Parterapi kan leda till en djupare kärlek och starkare band till varandra än man hade innan. Det finns ofta lärande och helande effekter för båda parter om man tar sig igenom en par-process. Det är också viktigt att beakta helheten i parförhållandet i långsiktigt byggande om paret ska kunna få den ömsesidiga relation man önskar och behöver på alla plan.

Ytterligare värdefulla effekter när par tar sig igenom svårigheter tillsammans med terapeutisk hjälp är ökad självkännedom, höjd medvetenhet om sig själv och den andre, ökad förståelse för varandra på ett djupare plan, en starkare intimitet och närhet samt verktyg till en utvecklad och hållbar kommunikation på både kort och lång sikt.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required