072-981 21 66 info@sokk.nu

Är du kärleksberoende?

Du är inte ensam. Det finns hopp och du kan få hjälp.

Som kärleksberoende har du ett desperat behov av en annan person eller en relation. Du spenderar mycket tid på att leta efter den rätta. Ditt beroende drivs av en underliggande rädsla att bli övergiven, avvisad och ensam. I grunden finns ofta en låg självkänsla och tidigare traumatiska händelser som håller igång beroendet. Undvikandet av känslor som oro, smärta och ångest sätter igång en procedur av tvångsmässigt uppmärksamhetssökande beteende. Du försöker ofta upprätthålla en sexuellt och/eller känslomässig kontakt med någon på bekostnad av hur du tar hand om dig själv. Om kontakt inte kan återskapas med samma person kommer du om och om igen söka efter nästa speciella person, som får dig att känna dig hel och komplett, om så bara för stund, eller några veckor. Ofta söker du kärlek, uppmärksamhet eller bekräftelse från någon som ideligen visar sig vara en kärleksundvikande person som snart checkar ut från relationen och undviker närhet och spiralen leder ånyo till att du blir avvisad från det som du så hett längtar efter, men samtidigt är rädd för. Den ambivalenta och undvikande dansen är igång och leder inte vidare till något stabilt och hållbart. De flesta kärleksberoende söker en intensiv upplevelse av att bli förälskad, (kär i kärleken), än att egentligen gå in i mogen ömsesidig intimitet med en partner och att etablera en hälsosam relation på sunda grunder.

Kärleksberoende – ett samlingsnamn – olika uttryck

Om fler än fem påståenden stämmer på dig kontakta S.O.K.K. för att få hjälp.

 • Du använder sex, förförelse och/eller manipulation för att hålla fast en kärleksrelation.
 • Du förväxlar beroende av en person som kärlek.
 • Du ägnar dig ständigt åt sökande efter romantiska relationer eller intriger.
 • Du förväxlar intensitet och intriger som kärlek.
 • Du gör desperata försök att behaga partnern som ett sätt att inte förlora hens uppmärksamhet.
 • När du inte är i en relation känner du dig tom och ensam.
 • Du har överlag svårigheter att hantera ensamhet.
 • Du gör upprepade försök att återskapa den inledande och magiska känslan av förälskelse.
 • Du letar ständigt efter den rätta genom sexuella och känslomässiga kontakter.
 • Du hittar partners som är känslomässigt otillgängliga och/eller verbalt eller fysiskt skadliga.
 • Du accepterar ”smulor” i relationen istället för att få den respekt du förtjänar.
 • Du är beredd att gå hur långt som helst för att få uppmärksamhet eller bekräftelse.
 • Du försummar din familj, karriär eller dina vanliga sociala sammanhang för att söka efter en romantisk eller sexuell relation.
 • Du använder tillfälliga sexuella relationer, porr eller tvångsmässigt självsex för att undvika intima relationer.

Vanliga orsaker till kärleksberoende

 • Bakomliggande anknytningstrauma till primära vårdnadshavare.
 • Insnärjd relation till primär vårdnadshavare.
 • Djup medberoendeproblematik och ett inre tillstånd som vuxet barn.
 • Uppvuxen med beroende i familjen.
 • Försummelse och övergrepp.
 • Tvångsmässig upprepning av den övergivenhet man kände i barndomen.

Boka ett första samtal

I ett första besök hos oss kan du vara anonym. Syftet är att berätta om din situation, vi lär känna dig och om kriterierna för sex, porr och/eller kärleksberoende är uppfyllda. Ligger du i riskzonen får du också hjälp. Avsätt 90 minuter för ett första samtal på mottagningen.

Om du lever i ett parförhållande rekommenderar vi att ni kommer båda två första gången. Båda är djupt drabbade, men på olika sätt och behöver olika vägledning och stöd. Det är inget absolut krav att partnern följer med. Du kan söka hjälp oavsett hur din livssituation är.

Så här kan du få hjälp med ditt kärleksberoende

Du är unik och äger din vandring i tillfrisknande. Med vår yrkeserfarenhet vet vi att individuellt stöd ger de bästa och mest hållbara resultaten. Om du lever i ett parförhållande behövs parsamtal i processen. Självklart skräddarsys upplägget utifrån ditt behov och dina praktiska förutsättningar. Bor du långt bort från mottagningen bedrivs online-behandling.

Oavsett val av tillvägagångssätt får du detta innehåll

 • Du bryter förnekelsen och inser att du är maktlös inför beroendet.
 • Du får veta vad kärleksberoende medför på alla plan inom dig och i alla dina sammanhang.
 • Fördjupad kunskap om vad trygga relationer innebär.
 • Förstå förälskelsens kraftfulla komponenter.
 • Fokus på att du är den viktigaste personen i ditt liv (inte fantasier och de andra).
 • Du kommer förstå vad som triggar igång just dina kärleksbeteenden.
 • Du kommer få en evidensbaserad verktygslåda som du kommer ha nytta av dagligen och resten av ditt liv. Även vid bakslag och återfall.
 • Du kommer inse vikten av ärlighet, både gentemot dig själv och andra.
 • Du kommer få kontakt med dina egentliga behov, din sårbarhet och smärtsamma känslor. samt lära dig sortera vad som är vad och att uttrycka dessa.
 • Du kommer återskapa trygga anknytningar med andra.
 • Du kommer läkas och få extra insatt terapeutiskt stöd och peppning utifrån där du befinner dig.
 • Du har möjlighet att bearbeta din uppväxt och eventuella tidigare traumatiska händelser.
 • Bearbeta sorg och förluster.
 • Du utvecklar ett tryggare anknytningsmönster och lär dig nya förhållningssätt i relation till din partner (om du har en) och andra (vänner, arbetskamrater, eventuella barn och släkt).
 • Du vet vad du behöver göra för att ta ett fullskaligt ansvar och återtar makten över dig själv och ditt liv.

Vad är annorlunda efter behandlingen?

 • Fördjupad kunskap om sunda relationer.
 • Du känner dig inte som ett offer för ditt kärleksberoende.
 • Du är viktigast i ditt liv och du har återerövrat dig själv på nya sätt.
 • Du känner dig betydelsefull, din självkänsla och ditt egenvärde har ökat.
 • Du lever mer i medveten närvaro.
 • Du har växt som människa och har en djupare självkännedom.
 • Du har bättre kontakt med dina behov och känslor och kan uttrycka dessa.
 • Din empati för dig själv har utvecklats.
 • Du kan sätta sunda gränser och har en ökad integritet.
 • Du kan kommunicera tydligare.
 • Du har gjort en omvälvande personlig utveckling som förändrat ditt liv.
 • Du har bearbetat din barndom, eller andra eventuellt traumatiserade händelser.
 • Blivit fri från tillståndet kärleksberoende.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required