072-981 21 66 info@sokk.nu

Upprepar du destruktiva mönster när det gäller relationer?

Du är inte ensam. Det finns hjälp att förändra dessa.

Dras du eller attraheras du till personer och relationer som ofta medför negativa konsekvenser? Bär du på skam runt din sexualitet, en rädsla för närhet och övergivenhet? Eller tar du stort ansvar för hur andra känner sig? Har du svårt att sätta tydliga gränser? Känner du dig säkrast och mest levande när du ger till andra som har många behov? Är du oftast omedveten om vad du själv vill, känner och behöver? Är du en presterare med överdriven duktighet? Eller pendlar du mellan superhjälte och hjälplöst offer? Kämpar du med undvikande eller ambivalent anknytningsmönster? Vilket kan yttra sig i att du i ena ögonblicket bli tystlåten och dra dig undan och i andra stunden konfronterande och kritisk. Dragningskraften är stark att gå mot omständigheter man känner igen. Denna automatik ligger ofta på ett nästan omedvetet plan.

S.O.K.K erbjuder individuell terapi för dig som vill förändra dina relationer till det bättre

  • Lära känna dig själv på ett djupare plan.
  • Bryta loopen av negativ upprepning.
  • Förstå bakomliggande orsaker till dina destruktiva relationsmönster.
  • Höja din självkänsla och bli känslomässigt fri från din personliga bakgrund.
  • Ökad din kunskap om olika dysfunktionella mönster i relationer, sex och kärlek.
  • Bearbeta sorg och förluster.
  • Utveckla ett sundare sätt att ingå i sex- och kärleksrelationer.

Kontakta oss

072-981 21 66

Göteborg

email hidden; JavaScript is required